Кога и за каква цел се получава формуляр S1

Ако едно лице работи в една страна от ЕС, а живее в друга, има право на медицинско лечение и в двете страни. За да може лицето да получи право на здравно обслужване в страната, в която живее, трябва да се регистрира в страната, в която работи и да получи формуляр S1 (предишен формуляр E106) от съответната здравноосигурителна институция. Този формуляр му дава право на здравно обслужване в страната, в която живее. В зависимост от осигуровката на лицето, членовете на неговото семейство също имат право на медицинско лечение, ако живеят в страна от ЕС. Ако обаче лицето е трансграничен работник и живее в една страна от ЕС, а работи в Дания, Ирландия, Хърватия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство, Исландия или Норвегия, неговото семейство има право на здравно обслужване в тези страни само в редки случаи, като например за спешно лечение по време на техния престой.

Грижи за болни деца

Ако лицето е трансграничен работник, следва да провери в неговата здравноосигурителна институция дали има право на отпуск, за да се грижи за болното си дете. Ако детето на лицето се осигурява заедно с неговия партньор в страната, в която живее, може да няма право на обезщетение.

Ако лицето е краткосрочно командирован в чужбина работник (по-малко от 2 години)

Ако лицето е краткосрочно командирован в чужбина работник (по-малко от 2 години), може да остане осигурен в страната, от която е командировано.
В този случай лицето следва да поиска формуляр S1 (бивш формуляр E106) от здравноосигурителната каса в държава по произход. Това ще му даде право на него и на семейството му на здравно обслужване по време на престоя им там.
Когато лицето пристигне в страната, в която ще работи, следва да предаде  формуляр S1 на здравните органи.