ЗА НАС

 • Вече повече от 20 години предлагаме на клиентите си професионални счетоводни услуги и данъчни консултации
 • Ние работим изцяло с електронни документи
 • Нашите клиенти имат персонален достъп до наш сървър
 • Клиентите ни имат целия си архив на един клик разстояние
 • Нашият екип е от дипломирани счетоводители, отлично познаващи счетоводното и данъчно законодателство
 • Ние работим с индивидуален подход към всеки клиент
 • На нашия професионализъм се довериха български и чуждестранни инвеститори от различни сектори в икономиката

Нашите Услуги


Услугите, които предлага Счетоводна кантора Елвада са разделени в различни модули. Всеки модул има определена цена, която зависи от вида дейност и от други ясно определими параметри. За Вашето счетоводно обслужване е достатъчно да закупите от нас модул „Дигитално Счетоводство“ (Модул „Дигитално Счетоводство +“) и Модул „Работни заплати и хонорари“.

За да сме максимално в полза и услуга на клиента, Счетоводна кантора Елвада предлага на клиентите си административни, консултантски и допълнителни услуги. Тези услуги не са част от абонаментното счетоводно обслужване. Всяка услуга има индивидуална цена и се извършва по изрична заявка от страна на клиента. Консултантските ни услуги нямат фиксирани цени, тъй като цената им зависи от спецификата на всяка една консултация.

Основните услуги, които предлагаме са:

Модул Дигитално Счетоводство


 • Организиране на счетоводната отчетност на дружеството, съгласно нуждите на клиента
 • Обработване на предоставените от клиента приходни и разходни фактури на дружеството
 • Обработване на всички документи, свързани с дейността на дружествата
 • Обработване на банковите извлечения от сметките на дружеството
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на дружеството, ако има такива
 • Осчетоводяване на всички документи свързани с осигурените лица в дружеството
 • Подаване на декларации пред Националната агенция за приходите и Наионалният осигурителен институт

Модул Дигитално Счетоводство +


 • Организиране на счетоводната отчетност на дружеството, съгласно нуждите на клиента
 • Обработване на всички документи, свързани с дейността на дружествата
 • Обработване на банковите извлечения от сметките на дружеството
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на дружеството, ако има такива
 • Осчетоводяване на всички документи свързани с осигурените лица в дружеството
 • Подаване на декларации пред Националната агенция за приходите и Наионалният осигурителен институт
 • Изготвяне на ежемесечна справка за финансовото състояние на клиента

Модул Работни заплати и хонорари


 • Обработка на работните заплати и изготвяне на платежни ведомости
 • Обработка на болнични листове и подаването им в НОИ
 • Обработка на документи, свързани с отпуски, обезщетения и майчинство;
 • Изготвяне на декларация  1 и декларация 6 и подаването им в НАП
 • Подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда 
 • Обработка на гражданските договори на лицата по извънтрудови правоотношения

Модул Административни услуги


 • Онлайн банкиране
 • Придружавне на клиент до офис на банка
 • Придружаване на клиент до нотариална кантора
 • Изготвяне на договори
 • Превод на документи
 • Предоставяне на данъчен адрес и адрес за кореспонденция

Модул Консултантски услуги


 • Консултации по въпроси относно данъчното и осигурително законодателство в България
 • Консултации във връзка с данъчно планиране на дружеството и оптимизиране на данъчното облагане
 • Почасови консултации с екипа на кантората и при нужда с външни консултанти
 • Разработване на писмени становища по зададен казус от клиента

Модул Допълнителни услуги


 • Регистрация на фирма
 • Регистрация на дружество по ЗДДС
 • Изготвяне на справки и отчетни форми СПБ, съгласно Валутния закон и представянето им пред БНБ
 • Изготвяне на статистически справки
 • Процедура по получаване на удостоверение за липсата или наличието на вземания и задължения и актуално състояние на клиента
 • Изготвяне на междинни отчети

ЕКИП


Екипът на Счетоводна кантора Елвада, който ще се грижи за вашето счетоводно обслужване и данъчно планиране, е от дипломирани счетоводители с експертиза в областта на счетоводството и данъчното облагане,. Екипите ни са минимум от трима човека, от които един проверяващ.

Основна мисия на екипа на Счетоводна кантора Елвада е да бъдем компетентни, оперативни и да успяваме във възможно най-кратки срокове да отговаряме на нуждите на клиента. Членовете на нашия екип имат отношение към процесите на работа, към съвременните технологии, креативни са и с желание винаги да бъдат на високо ниво на експертност.

Приоритет на мениджмънта на кантората е да поддържа високо ниво на професионални знания и умения на служителите чрез посещения на курсове и семинари, допълнителни квалификации, включително курсове за чуждаезиково обучение.

Какво Мислят за Нас


Apollowine онлайн магазин за вино

Специализиран винен експерт

Донка Костурска-Николова – Управител

Изключителни професионалисти, които се отнасят към всеки клиент индивидуално. Млад и експертен екип, на който се доверихме още в самото начало на нашата компания. Работата с екипа на счетоводна кантора Елвада е лесна, следваща новите технологии, винаги информирани за промени и новости в законите свързани с коректната работа.

Далкия България ЕАД /Веолия Енерджи Сълюшънс България

Веолия

Лидер в предоставянето на ВиК и енергийни услуги

Клер МаргеритаФинансов контролер в Далкия България ЕАД

Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД разполага с висококвалифициран екип в областта на счетоводството, данъците и правото. Ръководният екип на кантората е с много висока квалификация. В процеса на работа, всички договорени дейности със „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД са изпълнявани в срок и с високо качество.

РЕС Технолъджи АД/АСМ БГ Инвестиции

РЕС Технолъджи АД/АСМ БГ Инвестиции

Инвеститор в областта на ВЕИ

Чанг Бонг Ким – Изпълнителен Директор 

“В процеса на договорните отношения „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД успешно, качествено и в законоустановените срокове е изпълнявала своите задължения във връзка с ангажимента за абонаментно счетоводно обслужване на нашите дружества.”

В+О България ООД

В+О България ООД

Лидер в ПР услугите

Младен Спасов -Финансов мениджър 

„За дейността си в България разчитаме на професионализма на „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД за обезпечаване на нашето счетоводно, ТРЗ и данъчно обслужване.  Към настоящия момент винаги сме получавали бърза и точна реакция от тяхна страна и всички крайни срокове са били стриктно спазвани. Препоръчваме „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД като надежден партньор на всеки, който се нуждае от счетоводни услуги.“

ИНФРАСТРОЙ ГРУП ЕООД

ИНФРАСТРОЙ ГРУП

Строителство и основни ремонтни дейности

Илия Илиев – Собственик и управител

„Работя със Счетоводна кантора Елвада от нейното създаване, вече повече от 18 години. В годините тя е обслужвала всички мои бизнес начинания. За тези години екипът на Счетоводна кантора Елвада е бил винаги надежден и изключително важен партньор, компетентен и подкрепящ нуждите на бизнеса ми.“

ИЕРМОНТ ООД

Международен траспорт.

София Дангова -Мениджър ЧР и Финанси


„Много коректен и надежден партньор. Отлична комуникация със служителите в компанията, което води до много добра съвместна работа.“

Момерин ЕООД

Момерин ЕООД

Сертифициране BREEAM

Андрея Момерин – Собственик и Управител


„От близо 10 години работя с Елена Русинова и с екипа на Счетоводна кантора Елвада. При тях ще намерите не само професионалисти, но и хора които ще ви помагат с грижа и разбиране в трудните моменти. Те ежедневно прилагат своя девиз: „С грижа за вас!“ Това е един сплотен екип с младежки дух. Доверете им се и няма да съжалявате!“

ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ

Емония Фарматех

Търговия с медицински консумативи

Д-р Емил Спасов – Собственик и Управител

 


Вече повече от 4 години наш партньор и счетоводител е „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД. В годините винаги сме получавали качествени счетоводни услуги и надеждни ежеседмични справки във връзка със спецификата на нашата дейност. Препоръчвам „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД на всеки, който се нуждае от експертност и коректност в счетоводните услуги.

Иннтех България ЕООД


Производствено предприятие в областта на металообработването и производството на детайли и компоненти

Диего Барати-Собственик и Управител


Напълно сме удовлетворени от сътрудничеството си със „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД, от извършената работа, компетентността и отзивчивостта на служителите при разрешаване на възникнали в процеса на работа въпроси или проблеми

АКТУАЛНО


НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ   В сила от 25.01.2011 г. Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари...

Защо да инвестираме в България?

Защо да инвестираме в България?

  Защо да инвестирате в България: България е държава членка на Европейският съюз и НАТО Регистрацията на търговско дружество е бърза процедура Минималният капитал на дружествата с ограничена отговорност е 1,00 EUR Данъчното...

ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Чл. 1. Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България. Чл. 2. Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон. Чл. 3. За...

Elvada

Нашите Партньори


Boichev Consulting

KK Lawfirm

ITBulgaria

BEA