Уважаеми колеги и приятели,

Определени са новите прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г. със Заповед № РД 05-8691/14.10.2016 г. на председателя на НСИ относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2017 г. –  Заповед № РД 05-8691/14.10.2016 г. на председателя на НСИ относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2017 г.

 

Източник: www.nap.bg