Публикувана е обновена версия на програмния продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси, в който са отстранени грешките и проблемите от обновяване № 2 на клиентския софтуер.

Източник: www.nap.bg