Модул Осигуряване и командироване в ЕС

Счетоводна кантора Елвада разработи специализиран модул „Осигуряване и командироване в Европейския съюз“. Нашият екип познава много добре европейските директиви във връзка с командироване на лица и осигуряване в рамките на Европейски съюз. Ние работим с най-добрите консултанти в тази област и разработваме писмени становища по зададен казус на клиента.

Осигуряване и командироване в Европейския съюзТози модул е за вас, ако:

  • Вие или Ваши служители, работите на територията на повече от една държава членка на Европейския съюз
  • Вашето дружество се занимава с международен транспорт
  • Работите на територията на повече от една държава от Европейския съюз
  • Командировате лица в Европейския съюз

Модулът включва:

  • Процедура по издаване на удостоверение А1
  • Процедура по издаване на формуляр S1
  • Административно съдействие при изготвяне на документи

За всякакви въпроси по тази тема, можете да се свържете с нас.