Модул Консултантски услуги

Екипът на Счетоводна кантора Елвада има експертност и дългогодишна практика в счетоводното и данъчно законодателство. Ние работим и с външни консултанти, които имат доказана компетентност в конкретни области на осигуряването и данъчното облагане.

Ние вярваме, че е изключително важно да консултираме предварително клиентите си, обсъждайки всички бъдещи бизнес начинания, с което да гарантираме тяхното коректно и оптимално данъчно планиране.

Когато имате нужда от доверен и компетентен съветник, можете да се обърнете към нас.

Consultancy

Услугите включени в модул „Консултантски услуги“ са:

  • Консултации по въпроси относно данъчното и осигурително законодателство в България
  • Консултации във връзка с данъчно планиране на дружеството и оптимизиране на данъчното облагане
  • Почасови консултации
  • Разработване на писмени становища по зададен казус
  • Консултации от външни експерти и одитори
  • Консултации в областта на осигуряването в Европейския съюз
  • Консултации относно командироването на лица в Европейския съюз
  • Данъчно планиране и разрешаване на конкретни данъчни казуси при сделки в България и Европейския съюз или трети страни
  • Консултации в областта на осигуряване в Европейския съюз

Счетоводна кантора Елвада си партнира с адвокатски дружества и счетоводни кантори в Италия, които биха могли да консултират клиента относно облагането и данъчното третиране на съответния казус, съгласно действащото италианско законодателство

Заплащането на консултантските услуги е почасово.

В случай, че сте клиент на Счетоводна кантора Елвада получавате 2 часа на месец безплатни консултации.