Модул Допълнителни услуги

Счетоводна кантора Елвада предлага на клиентите си набор от допълнителни услуги. Тези услуги не са част от  абонаментното счетоводно-консултантско обслужване, като всяка от тях има индивидуална цена. Тези услуги подпомагат да подкрепим клиентите ни, когато имат нужда от допълнително съдействие за оперативната работа на дружеството, която е от нашата компетентност.

Част от допълнителните услуги, които предлага Счетоводна кантора Елвада са:Additional Services

  • Регистрация на фирма
  • Регистрация на дружество по ЗДДС
  • Дерегистрация на дружесвто по ЗДДС
  • Изготвяне на справки и отчетни форми СПБ, съгласно Валутния закон и представянето им пред БНБ
  • Изготвяне на статистически справки, в случай, че клиентът е попаднал в представителна извадка на Националния статистически институт
  • Процедура по получаване на удостоверение за липсата или наличието на вземания и задължения и актуално състояние на клиента
  • Изготвяне на междинни отчети

Всеки клиент, при подписване на договор за счетоводно обслужване, получава пълен  списък с допълнителните услуги, които извършва нашата кантора.

Ако Вие се интересувате от регистрация на дружеството или от регистрация по ЗДДС, можете да изпратите запитване към нас.