Модул Дигитално Счетоводство

Счетоводна кантора Елвада предлага на клиентите си дигитално счетоводство, без хартиени документи. Всеки наш клиент има достъп до сървър с високо ниво на сигурност, където може да влезе с персонално потребителско име и парола. Освен документите, предоставени от клиента, там могат да бъдат достъпени с един клик и всички останали документи, генерирани от счетоводството и подадени пред съответните компетентни институции.

AccountingКакви са предимствата на дигиталното счетоводство:

 • Всички документи са на един клик разстояние от вас
 • Можете лесно и удобно да качите документите си дори с мобилен телефон
 • Имате достъп по всяко време до споделените със Счетоводна кантора Елвада документи,  декларации и отчети
 • Можете да работите с нас без значение в кой град се намирате и къде е регистрирана  фирмата ви

За нас е изключително важно, още при поемане на ангажимент за счетоводно обслужване, да  организираме счетоводната отчетност така, че тя да носи максимално детайлна информация,  и да  отговаря на нуждите на мениджмънта за взимане на бъдещи бизнес решения

Ако Вашето дружество работи има повече от един обект, има офиси в различни градове или работи  по различни проекти, ние можем да организраме счетоводната отчетност, така че да следим резултатите на всеки един от обектите или проектите.

Във връзка със счетоводното обслужване на дружеството, ние имаме грижа да:

 • Бъде организирана счетоводната отчетност на дружеството, съгласно нуждите на клиента
 • Обработваме всички предоставени от клиента покупни и продажни фактури
 • Обработваме всички документи, свързани с дейността на дружествата
 • Обработваме извлеченията от банковите сметки на дружеството
 • Обработваме отчетите от касовите апарати на дружеството, ако има такива
 • Осчетоводяваме всички документи свързани с осигурените лица в дружеството по трудови и извънтрудови правоотношения
 • Подаваме декларации пред Националната агенция за приходите и Наионалният осигурителен институт във връзка с обичайната дейност на дружесвата и тяхната отчетност, съгласно данъчното и осигурително законодателство

За нас е важно екипът, който отговаря за счетоводната отченост на конкретния клиент, винаги да е на негово разположение.