За Нас

Счетоводна кантора Елвада е създадена през 2000 г. Нашата основна цел е да предлагаме на клиентите качествени и изцяло ориентирани към техните нужди счетоводни  и консултантски услуги.

Членовете на нашия екип са дипломирани счетоводители с експертиза в областта на счетоводството и данъчното облагане. Основен приоритет на мениджмънта на Счетоводна кантора Елвада е поддържането на високо професионално ниво на екипа и мотивирането му да повишава квалификацията си с различни форми на професионално и езиково обучение.

За нас е важно да бъдем максимално ориентирани към съвременния начин на работа, без хартия и с възможност цялата информация, нужна на клиента, да е на един клик разстояние от него.

Счетоводна кантора Елвада предлага на клиентити си изцяло дигитално счетоводство. Ние работим изцяло с електронни документи, без хартия.  Всеки наш клиент има персонален достъп с потребителско име и парола до собствен сървър на кантората, който е с изключително високо ниво на сигурност. Това позволява да имаме клиенти от различни градове в България или такива, чиито собственици управляват дейността на дружествата си извън България и да бъдем гъвкъви в тяхното обслужване.

Целият архив на клиента и цялата информация, с която работим е на един клик разстояние от клиента и във всеки един момент той може да предостави документ и да провери всичко, което го интересува, дори и през мобилния си телефон.

На нашите професионални умения се довериха разнообразни по дейност  фирми от различни сектори в икономиката.

Нашата основна цел е да даваме добавена  стойност на нашите клиенти и те да бъдат информирани по всяко време за финансовото състояние на  дружеството.

Нашият експертен екип е на разположение на клиентите ни за разрешаване на всякакви възникнали в  процеса на работа казуси и тяхното данъчното, осигурителното и счетоводно третиране.

Работни езици в Счетоводна кантора Елвада са:

  • Български език
  • Италиански език
  • Английски език

Счетоводна кантора Елвада е член на:

  • Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП)
  • Българска е-комерс асоциация