ЕЛЕНА РУСИНОВА

ЕЛЕНА РУСИНОВА

СОБСТВЕНИК И УПРАВИТЕЛ


Елена Русинова е дипломиран счетоводител с магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол“ от Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София. Завършила е следдипломна квалификация, специалност „Право“ към УНСС. Има 22 години трудов стаж като счетоводител и управител на счетоводно предприятие. Има стаж и опит и като помощник одитор. През годините на работа на „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД, като неин създател и собственик, е работила с клиенти от различни сектори на икономиката, сред които и големи и ключови инвеститори за Република България.

Владее отлично писмено и говоримо италиански език и английски език.

ХАТЧЕ САЛИ

ХАТЧЕ САЛИ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Хатче Сали е завършила средно-специално образование, специалност „Счетоводство и контрол“ в професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – гр. Сливен.
Хатче Сали има повече от 25 години стаж в областта на счетоводството и данъчното облагане. Познава добре действащото законодателство относно сделки в Европейския съюз и трети страни. Специализирала е повече от 10 години в работата с клиенти, чиито собственици са италиански физически или юридически лица.

Владее отлично писмено и говоримо италиански език.

РАДОСТИНА СПАСОВА

РАДОСТИНА СПАСОВА

ЗАМ. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Радостина Спасова е завършила средно-специално образование, специалност „Оперативно счетоводство“, завършено в Търговско-банкова гимназия – гр. София. Към днешна дата е с дипломи бакалавърска степен – специалност „Счетоводство“ и магистърска степен „Търговия“ от Университет за национално и световно стопанство (УНСС)– гр. София.

Владее отлично писмено и говоримо английски език.

Марияна Рускова

Марияна Рускова

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Марияна Рускова е завършила магистърска степен специалност „Счетоводство и анализ“ и „Финансов мениджмънт“ в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Марияна Рускова има повече от 10 години стаж в областта на счетоводството и данъчното облагане. Познава добре действащото законодателство и има богат опит със сделки в Европейския съюз и трети страни.

Владее отлично писмено и говоримо английски език

Десислава Топалова

Десислава Топалова

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Десислава Топалова е завършила средно-специално образование специалност ,, Оперативно счетоводство ” в ,,Национална Търговска Гимназия “ – гр.Пловдив. Има бакалаварска степен специалност ,,Счетоводство и контрол” в Стопанска академия ,,Димитър А. Ценов “ – гр.Свищов и магистърска степен по специалност ,,Финансов мениджмънт “ и специалност ,,Счетоводство и анализ “ в Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски”. В момента специализира ,,Съдебни-икономически експертизи “ в Стопанска академия ,,Димитър А. Ценов “ – гр.Свищов.

Има над 8 години професионален опит в областта на счетоводството и финансите .

Владее писмено и говоримо английски език.

ВЛАДИСЛАВА ГРАМАТИКОВА

ВЛАДИСЛАВА ГРАМАТИКОВА

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Владислава Граматикова е завършила магистърска степен специалност „Финанси“ в Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София. Владислава има повече от 20 години професионален опит в областта на счетоводството, данъчното облагане и труд и работна заплата.

Владее отлично писмено и говоримо английски език .

НАДЯ МУРАТОВА

НАДЯ МУРАТОВА

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Надя Муратова е завършила eзикова гимназия „Иван Вазов“ гр. Пловдив с профил испански език. През 2021 завършва степен бакалавър специалност „Счетоводство“ в Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София.

Владее отлично писмено и говоримо английски и испански език.

МАРКО ДЖЕНЕВ

МАРКО ДЖЕНЕВ

ОФИС МЕНИДЖЪР


Марко Дженев е завършил „Италианска Филология“ в Софийския Университет – гр. София. Завършил е и джойнт магистърската програма „Европейски Бизнес и Финанси“ в Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС) – гр. София съвместно с Nottingham Trent University – NTU (Нотингам Трент Юнивърсити).

Владее отлично писмено и говоримо италиански и английски език.

Анелия Кръстанова

Анелия Кръстанова

СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ТРЗ


Анелия Кръстанова е завършила магистърска степен „Счетоводство и контрол“ в Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София. Анелия има над 10 години професионален опит в областта на счетоводството и одита на финансови отчети в различни сфери на икономическа дейност, както и в областта на труд и работни заплати. Анелия има отлични познания в областта на трудовоправното и осигурителното законодателство и като част от екип “Работни заплати и хонорари” отговаря за разрешаването на разнообразни казуси.

Владее отлично писмено и говоримо английски език.

КРАСИМИРА ПЕНЕВА

КРАСИМИРА ПЕНЕВА

СПЕЦИАЛИСТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ТРЗ


Красимира Пенева е завършила магистърска степен в Университет за национално и световно стопанство (УНСС) гр. София със специалност “Управление на териториалните системи“.

Има повече от 7 години опит като експерт ТРЗ (труд и работна заплата). Красимира Пенева познава изключително задълбочено трудовото и осигурително законодателство и има отлични познания и умения при разрешаването на трудовоправни казуси. Има богат опит като специалист човешки ресурси и ТРЗ, което й позволява бързо и компетентно да отговаря на нуждите на клиента.

ЦВЕТИНА ТОТОВА

ЦВЕТИНА ТОТОВА

МЛАДШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ


Цветина Тотова е завършила средно-специално образование, специалност ,,Електронна търговия“, завършено в Национална търговско-банкова гимназия – гр. София. В момента е редовна студентка специалност ,,Счетоводство“ в Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София.

Владее писмено и говоримо английски език.

ДЕЯН АЛЕКСОВ

ДЕЯН АЛЕКСОВ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Деян Алексов е завършил средно-специално образование, специалност „Оперативно счетоводство“, завършено в Търговско-банкова гимназия – гр. София. В момента е редовен студент специалност „Икономика и финанси“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София.

Владее писмено и говоримо английски език.

Кристияна Топузова

Кристияна Топузова

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Кристияна Топузова е завършила средно специално образование, специалност „Обслужване на заведения за хранене и развлечения“ в гимназия ПГТ „Асен Златаров“ – гр.Пловдив. В момента е студентка, задочна форма на обучение, в „Университет по хранителни технологии“ – гр. Пловдив, специалност „Икономика на туризма“. Има опит като оперативен счетоводител повече от 4 години.

Владее отлично писмено и говоримо испански и английски език.

Василка Чакърова

Василка Чакърова

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Василка Чакърова е завършила средно специално образование, специалност „Икономика“, с придобита квалификация „Икономист-счетоводител“ в Техникум по икономика – гр. Хасково. Василка има 21 години професионален опит като специалист „Човешки ресурси и ТРЗ“. Има отлични познания и умения при решаване на трудовоправни казуси. Богатият й опит в областта на трудовоправните отношения и осигурителното законодателство й позволява компетентно и бързо да отговаря на нуждите на клиента.