Модул Осигуряване и командироване в Европейския съюз

Счетоводна кантора Елвада ЕООД разработи специализиран модул „Осигуряване и командироване в Европейския съюз“. Модулът включва  3 часа на месец консултантски услуги, касаещи осигуряването и командироването на лица в Европейския съюз според действащите европейски регламенти. Модулът предвижда и възможност за извършване на процедурата по издаване на удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство.

Този модул е за вас, ако

  • Вие имате служители, работещи на територията на повече от една държава членка

  • Вие сте фирма за международен транспорт

  • Вие работите на територията на повече от една държава от Европейския съюз

  • Командировате лица в Европейския съюз