Модул Консултантски услуги

Екипът на Счетоводна кантора Елвада предлага на клиентите си консултантски услуги в областта на счетоводството, данъците, сделки в Европейския съюз и в трети страни, внос и износ на стоки. За нас и нашите клиенти е изключително важно да бъдат обсъдени предварително всички аспекти на важните за бизнеса на клиента въпроси.

Какво предлагаме ние:

  • Компетентни почасови консултации по въпроси в областта на счетоводството и данъчното облагане
  • Компетентни почасови консултации относно документирането и отчитането на сделки в Европейския съюз и трети страни
  • Компетентни почасови консултации относно осигуряване и командироване на лица в Европейския съюз
  • Разработване на писмени становища по предварително зададен въпрос от клиента
  • Почасови консултации с външни експерти от България и Италия в областта на данъците, осигуряването и правото, с които Счетоводна кантора Елвада си партнира по специфични казуси, зададени от клиента

Счетоводна кантора Елвада си партнира с адвокатски дружества и счетоводни кантори в Италия, които биха могли да консултират клиента относно облагането и данъчното третиране на съответния казус, съгласно действащото италианско законодателство.

Заплащането на консултантските услуги е почасово.

В случай, че сте клиент на Счетоводна кантора Елвада получавате 2 часа на месец безплатни консултации.