Модул Допълнителни услуги

  • Регистрация, пререгистрация и дерегистрация по ЗДДС

  • Процедури по ликвидация

  • Изготвяне на лични данъчни декларации

  • Съдействие за получаване на удостоверения от НАП и Търговски регистър

  • Изготвяне на междинни отчети