Модул Административни услуги

  • изготвяне на онлайн платежни документи

  • изготвяне на опис на получените от клиента документи

  • посещение в офиса на клиента от служител на „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД за получаване на документи

  • превод на документи