Участие на Счетоводна кантора Елвада в процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

 

Лого

До всички заинтересовани лица

08.07.2020 г., гр. София

На 06.07.2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” подписа със Счетоводна кантора ЕЛВАДА ЕООД Административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-2500-C01 за изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта BG16RFOP002-2.073-2500 е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Начало на проекта: 06.07.2020 г.

Край на проекта: 06.10.2020 г.