Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elvadac/public_html/site/plugins/system/jfrouter.php:309) in /home/elvadac/public_html/site/plugins/system/jfrouter.php on line 333

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elvadac/public_html/site/plugins/system/jfrouter.php:309) in /home/elvadac/public_html/site/plugins/system/jfrouter.php on line 334

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elvadac/public_html/site/plugins/system/jfrouter.php:309) in /home/elvadac/public_html/site/plugins/system/jfrouter.php on line 335

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elvadac/public_html/site/plugins/system/jfrouter.php:309) in /home/elvadac/public_html/site/templates/ol_trolmi/ol_sitetools.php on line 27

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elvadac/public_html/site/plugins/system/jfrouter.php:309) in /home/elvadac/public_html/site/templates/ol_trolmi/ol_sitetools.php on line 28

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elvadac/public_html/site/plugins/system/jfrouter.php:309) in /home/elvadac/public_html/site/templates/ol_trolmi/ol_sitetools.php on line 29
Независим финансов одит
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Независим финансов одит PDF Print
Thursday, 25 September 2008 14:09
dolar
"Счетоводна кантора Елвада" ЕООД предлага на клиентите си независим финансов одит.

Съгласно чл. 38 на Закона за счетвоодството (ЗСч), на независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на:

1. Акционерни дружества и командитни дружества с акции;

2. Предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

3. Кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;

4. Предприятия, за които това изискване е установено със закон;

5. Всички предприятия, непосочени в чл. 38, т. 1 – 4 от Зсч, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.

Облекчена форма на финансова отчетност прилагат предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:

1. Балансова стойност на активите към 31 декември – 1,5 млн. лв;

2. Нетни приходи от продажби за годината – 2,5 млн. лв;

3. Средна численост на персонала за годината – 50 души;

При определяне статута на едно новообразувано предприятие, като прилагащо облекчена форма на финансова отчетност, се вземат стойностите на тези критерии само за годината на възникване.