КАКВО МИСЛЯТ ЗА НАС - РЕС Технолъджи

РЕС Технолъджи АД/АСМ БГ Инвестиции
инвеститор в областта на ВЕИ

В процеса на договорните отношения „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД успешно, качествено и в законоустановените срокове е изпълнявала своите задължения във връзка с ангажимента за абонаментно счетоводно обслужване на нашите дружества.