КОИ СМЕ НИЕ

Счетоводна кантора Елвада е създадена през 2000 г. Нашата основна цел е да предлагаме на клиентите качествени и изцяло ориентирани към техните нужди счетоводни  и консултантски услуги. 

Членовете на нашия екип са дипломирани счетоводители с експертиза в в областта на счетоводството и данъчното облагане. Основен приоритет на мениджмънта на Счетоводна кантора Елвада е поддържането на високо професионално ниво на екипа и мотивирането му да повишава квалификацията си с различни форми на професионално и езиково обучение.

Наш приоритет е да бъдем максимално ориентирани към съвременния начин на работа, без хартия и с възможност цялата информация, нужна на клиента, да е на един клик разстояние от него.

От 2020 г. Счетоводна кантора Елвада работи изцяло с електронни документи и предоставя персонален достъп на клиента до собствен сървър, който има всчики необходими защити и високо ниво на сигурност. Това позволява да имаме клиенти от различни градове в България, работещи собственици, извън България и да бъдем гъвкъви в тяхното обслужване.

Целият архив на клиента и цялата информация, с която работим е на един клик разстояние от клиента и във всеки един момент той може да предостави документ и да провери всичко, което го интересува.

На нашите професионални умения се довериха малки и средни фирми от различни сектори в икономиката.

Нашата основна цел е да даваме добавена  стойност на нашите клиенти.

Нашият експертен екип е на Ваше разположение за разрешаване на всички възникнали в  процеса на работа казуси и тяхното данъчното, осигурителното и счетоводно третиране.

Работни езици в Счетоводна кантора Елвада са:

  • Български език
  • Италиански език
  • Английски език

Счетоводна кантора Елвада е член на:

  • Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП)
  • Национална бизнес мрежа