Модул счетоводство

  • Цялостна организация на счетоводната отчетност

  • Месечно счетоводно отчитане на дейността на дружеството

  • Деклариране на всички данъчни и осигурителни задължения пред Националната агенция за приходите (НАП)

  • Данъчно представителство при проверки и ревизии