Модул Консултантски услуги

  • Почасови устни и писмени консултации във връзка с данъчно облагане и осигурително законодателство

  • Почасови консултации с външни консултанти

  • Ние избираме най-добрите външни консултанти, които да са на ваше разположение за по-специфични казуси, както от Република България, така и от Република Италия.