КОИ СМЕ НИЕ

Счетоводна кантора Елвада е създадена през 2000 г. Нашата основна цел е да предлагаме на клиентите качествени и изцяло ориентирани към техните нужди счетоводни  и консултантски услуги. 

Членовете на нашия екип са дипломирани счетоводители и експерти в областта на счетоводството и данъчното облагане. Основен приоритет на мениджмънта на Счетоводна кантора Елвада е поддържането на високо професионално ниво на екипа и мотивирането му да повишава квалификацията си с различни форми на професионално и езиково обучение.

На нашите професионални умения се довериха фирми от различни сектори в икономиката.

Нашата основна цел е да даваме добавена  стойност на нашите клиенти с нашите професионални умения, с лично отношение и индивидуален подход.

Нашият експертен екип е на Ваше разположение за разрешаване на всички възникнали в  процеса на работа казуси и тяхното данъчното, осигурителното и счетоводно третиране.

Работни езици в Счетоводна кантора Елвада са:

  • Български език
  • Италиански език
  • Английски език

Счетоводна кантора Елвада е член на:

  • Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП)
  • Конфиндустрия България