Eli photo
Елена Русинова
Собственик и управител

Елена Русинова е дипломиран счетоводител с магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол“ от Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – гр. София. Завършила е следдипломна квалификация, специалност „Право“ към УНСС. Има 22 години трудов стаж като счетоводител и управител на счетоводно предприятие. Има стаж и опит и като помощник одитор. През годините на работа на „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД, като неин създател и собственик, е работила с клиенти от различни сектори на икономиката, сред които и големи и ключови инвеститори за Република България.

Владее отлично писмено и говоримо италиански език и английски език.
Контакти
Умалена
Деница Филкова
Главен счетоводител

Деница Филкова е дипломиран счетоводител с магистърска степен специалност „Счетоводство и контрол“ от УНСС – гр. София. Има 22 години опит в областта на счетоводството, данъчното облагане. Познава отлично действащото счетоводно и данъчно законодателство и има многогодишна практика в прилагането му. Има богат опит с клиенти от различни сектори на икономиката, сред които и ключови инвеститори за Република България.

Владее писмено и говоримо английски език.
Контакти
Hatche Sali
Хатче Сали
Зам. главен счетоводител

Хатче Сали е завършила средно-специално образование, специалност „Счетоводство и контрол“ в професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ - гр. Сливен.
Хатче Сали има повече от 25 години стаж в областта на счетоводството и данъчното облагане. Познава добре действащото законодателство относно сделки в Европейския съюз и трети страни. Специализирала е повече от 10 години в работата с клиенти, чиито собственици са италиански физически или юридически лица.

Владее отлично писмено и говоримо италиански език.
Контакти
Ivona Boncheva
Ивона Бончева
Младши счетоводител

Ивона Бончева е завършила средно-специално образование, специалност „Оперативно счетоводство“, завършено в Търговско-банкова гимназия – гр. София. Завършила е и Първа английска гимназия - гр. София. В момента е редовен студент специалност „Счетоводство“ в Университет за национално и световно стопанство (УНСС)– гр. София.

Владее писмено и говоримо английски език.
Контакти
Marco Elvada
Марко Дженев
Офис асистент

Марко Дженев е завършил „Италианска Филология“ в Софийския Университет – гр. София. Завършил е и джойнт магистърската програма „Европейски Бизнес и Финанси“ в Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС) – гр. София съвместно с Nottingham Trent University – NTU (Нотингам Трент Юнивърсити).
Марко Дженев има интереси и изяви в сферата на авторския театър (Театър-лаборатория Алма Алтер към Софийския университет).

Владее отлично писмено и говоримо италиански и английски език.
Контакти
Умалена
Диляна Въжарова
Оперативен счетоводител

Диляна Въжарова е дипломиран счетоводител с магистърска степен по специалност „Счетоводство и одит“ от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов.
Има опит и работи с клиенти от различни сектори на икономиката.

Владее писмено и говоримо английски език
Контакти
Умалена
Радостина Спасова
Младши счетоводител

Радостина Спасова е завършил средно-специално образование, специалност „Оперативно счетоводство“, завършено в Търговско-банкова гимназия – гр. София. В момента е редовен студент специалност „Счетоводство“ в Университет за национално и световно стопанство (УНСС)– гр. София.
Контакти
Умалена
Деян Алексов
Младши счетоводител

Деян Алексов е завършил средно-специално образование, специалност „Оперативно счетоводство“, завършено в Търговско-банкова гимназия – гр. София. В момента е редовен студент специалност „Икономика и финанси“ в Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София.

Владее писмено и говоримо английски език.
Контакти