Снимка
slider image

ЗА НАС


 • Вече повече от 18 години предлагаме на клиентите си професионални счетоводни услуги

 • Нашият екип е от дипломирани счетоводители, отлично познаващи счетоводното и данъчно законодателство

 • Ние работим с индивидуален подход към всеки клиент

 • На нашия професионализъм се довериха български и чуждестранни инвеститори от различни сектори в икономиката

Снимка
Slider image

ЗА НАС


 • Ние ще организираме вашата счетоводна отчетност, така, че да получавате своевременна и прецизна информация за вашите бизнес решения

 • Нашият екип има опит и познава данъчното облагане на сделки, както в България, така и в Европейския съюз, и в трети страни

 • Ние ще ви консултираме по всички възникнали въпроси, които са от нашата компетентност

 • Ние ще направим данъчно планиране, което да ви даде спокойствие при вземане на бъдещи решения

Снимка
Lang

ЗА НАС


 • Ние говорим вашия език.

 • При нас вие ще може да получите счетоводно обслужване и да комуникирате с нас на:

  • Български език

  • Италиански език

  • Английски език

 • Цялата кореспонденция и всички консултации и справки ще бъдат на избрания от вас език

Снимка
Slider image

ЗА НАС


Счетоводна кантора Елвада е член на:

 • Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП)

 • Конфиндустрия България

Снимка
Team 1

Защо да изберете „Счетоводна кантора Елвада” ЕООД


 • За Вас работи цял екип от професионалисти

 • Ние работим с индивидуален подход към всеки

 • Ние изготвяме за нуждите на мениджмънта справки в четим формат с цялата налична информация в счетоводния софтуер

 • Ние представляваме и защитаваме вашите интереси пред данъчната администрация

 • Нашият експертен екип е на Ваше разположение за разрешаване на всички възникнали в процеса на работа казуси от нашата компетентност

Нашите Услуги


За да бъдат гъвкави и ценовообосновани, нашите услуги са разделени в отделни модули. Всеки модул има отделна цена, която може да получите в изготвената от нас оферта. Нашите модули са:

Модул счетоводство


 • Цялостна организация на счетоводната отчетност
 • Месечно счетоводно отчитане на дейността на дружеството
 • Деклариране на всички данъчни и осигурителни задължения пред Националната агенция за приходите (НАП)
 • Данъчно представителство при проверки и ревизии

Модул Счетоводство +


 • Цялостна организация на счетоводната отчетност
 • Месечно счетоводно отчитане на дейността на дружеството
 • Деклариране на всички данъчни и осигурителни задължения пред Националната агенция за приходите (НАП)
 • Данъчно представителство при проверки и ревизии
 • Изготвянето на  ежемесечни справки за нуждите на клиента.

Модул ТРЗ и личен състав


 • всички дейности, свързани с осигуряване на лица по трудови и извънтрудови правоотношения в дружеството на клиента
 • изготвяне и подаване на цялата необходима информация пред Националната агенция за приходите (НАП ) и Националния осигурителен институт (НОИ), свързани с трудовите и извънтрудови правоотношения
 • съдействие при изготвяне на трудовите досиета на служителите

Модул Административни услуги


 • изготвяне на онлайн платежни документи

 • изготвяне на опис на получените от клиента документи

 • посещение в офиса на клиента от служител на „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД за получаване на документи

 • превод на документи

Модул Консултантски услуги


 • Почасови устни и писмени консултации във връзка с данъчно облагане и осигурително законодателство

 • Почасови консултации с външни консултанти

 • Ние избираме най-добрите външни консултанти, които да са на ваше разположение за по-специфични казуси, както от Република България, така и от Република Италия.

Модул Допълнителни услуги


 • Регистрация, пререгистрация и дерегистрация по ЗДДС

 • Процедури по ликвидация

 • Изготвяне на лични данъчни декларации

 • Съдействие за получаване на удостоверения от НАП и Търговски регистър

 • Изготвяне на междинни отчети

ЕКИП


Екипът на „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД е от дипломирани счетоводители с дългогодишен опит в областта на счетоводството и данъчното облагане в Република България.

Приоритет на мениджмънта на кантората е да поддържа високо ниво на професионални знания и умения на служителите чрез посещения на курсове и семинари, допълнителни квалификации, включително курсове за чуждаезиково обучение.

Научи повече

Модул Осигуряване и командироване в Европейския съюз


Счетоводна кантора Елвада ЕООД разработи специализиран модул „Осигуряване и командироване в Европейския съюз“. Модулът включва 3 часа на месец консултантски услуги, касаещи осигуряването и командироването на лица в Европейския съюз според действащите европейски регламенти. Модулът предвижда и възможност за извършване на процедурата по издаване на удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство. Този модул е за вас, ако:

 • Вие имате служители, работещи на територията на повече от една държава членка
 • Вие сте фирма за международен транспорт
 • Вие работите на територията на повече от една държава от Европейския съюз
 • Командировате лица в Европейския съюз
Свържи се с нас

ЕКСПЕРТНИ КОНСУЛТАЦИИ

Данъчно облагане


В този раздел ще откриете:

 • данъчен гайд за всяка календарна година
 • разработки по разнообразни казуси в областта на данъчното облагане в Република България
 • третиране на сделки в Европейския съюз
 • третиране на сделки в трети страни.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Осигуряване в Република България и в Европейския съюз


В този раздел ще откриете:

 • разработки по разнообразни казуси в областта на осигуряването
 • разработки по разнообразни казуси във връзка с осигуряване на лица, работещи в повече от една европейски държави
 • разработки във връзка с командироване на лица в Европейския съюз

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Обучения


Счетоводна кантора Елвада организира обучения за изграждане на практически умения по счетоводство, осигуряване и данъчно облагане. Нашите обучения са изцяло разработени на база на практически казуси. Повече от 18 години ние надграждаме професионалните си знания и умения и бихме искали да споделим част от тях с всички желаещи да добият практически умения в нашата професия.

Следете информацията за предстоящите курсове!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Какво Мислят за Нас


Инфрастрой груп ЕООД
дългогодишен опит в областта на строително-монтажните дейности

„Работя със Счетоводна кантора Елвада от нейното създаване, вече повече от 18 години. В годините тя е обслужвала всички мои бизнес начинания. За тези години екипът на Счетоводна кантора Елвада е бил винаги надежден и изключително важен партньор, компетентен и подкрепящ нуждите на бизнеса ми.“

Илия Илиев

Собственик и управител

 

Veolia logo
Далкия България ЕАД /Веолия Енерджи Сълюшънс България
лидер в предоставянето на ВиК и енергийни услуги

„“Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД разполага с висококвалифициран екип в областта на счетоводството, данъците и правото. Ръководният екип на кантората е с много висока квалификация. В процеса на работа, всички договорени дейности със „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД са изпълнявани в срок и с високо качество. “

Клер Маргерита

Финансов контролер в Далкия България ЕАД

V+O Communication
В+О България ООД
международна компания, лидер в ПР услугите

„За дейността си в България разчитаме на професионализма на „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД за обезпечаване на нашето счетоводно, ТРЗ и данъчно обслужване.  Към настоящия момент винаги сме получавали бърза и точна реакция от тяхна страна и всички крайни срокове са били стриктно спазвани. Препоръчваме „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД като надежден партньор на всеки, който се нуждае от счетоводни услуги.“

Младен Спасов

Финансов мениджър

РЕС Технолъджи АД/АСМ БГ Инвестиции
инвеститор в областта на ВЕИ

В процеса на договорните отношения „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД успешно, качествено и в законоустановените срокове е изпълнявала своите задължения във връзка с ангажимента за абонаментно счетоводно обслужване на нашите дружества.

 

Momerin
Момерин ЕООД
сертифициране BREEAM

„От близо 10 години работя с Елена Русинова и с екипа на Счетоводна кантора Елвада. При тях ще намерите не само професионалисти, но и хора които ще ви помагат с грижа и разбиране в трудните моменти. Те ежедневно прилагат своя девиз: "С грижа за вас!" Това е един сплотен екип с младежки дух. Доверете им се и няма да съжалявате!“

Андрея Момерин

Собственик и управител

Emmonya
Емония фарматех
търговия с медицински консумативи

Вече повече от 4 години наш партньор и счетоводител е „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД.  В годините винаги сме получавали качествени счетоводни услуги и надеждни ежеседмични справки във връзка със спецификата на нашата дейност. Препоръчвам „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД на всеки, който се нуждае от експертност и  коректност в счетоводните услуги.

Д-р Емил Спасов

Собственик и управител

Inntech
Иннтех България ЕООД
производствено предприятие в областта на металообработването и производството на детайли и компоненти

Напълно сме удовлетворени от сътрудничеството си със „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД, от извършената работа, компетентността и отзивчивостта на служителите при разрешаване на възникнали в процеса на работа въпроси или проблеми

Диего Барати

Собственик и управител