Image
slider image

ЗА НАС


 • Вече повече от 20 години предлагаме на клиентите си професионални счетоводни услуги и данъчни консултации
 • Ние работим изцяло с електронни документи
 • Нашите клиенти имат персонален достъп до наш сървър
 • Клиентите ни имат целия си архив на един клик разстояние
 • Нашият екип е от дипломирани счетоводители, отлично познаващи счетоводното и данъчно законодателство
 • Ние работим с индивидуален подход към всеки клиент
 • На нашия професионализъм се довериха български и чуждестранни инвеститори от различни сектори в икономиката

Нашите Услуги


Услугите, които предлага Счетоводна кантора Елвада са разделени в различни модули. Всеки модул има определена цена, която зависи от вида дейност и от други ясно определими параметри. За Вашето счетоводно обслужване е достатъчно да закупите от нас модул "Счетоводство" (Модул "Счетоводство +") и Модул "Работни заплати и хонорари".

За да сме максимално в полза и услуга на клиента, Счетоводна кантора Елвада предлага на клиентите си административни, консултантски и допълнителни услуги. Тези услуги не са част от абонаментното счетоводно обслужване. Всяка услуга има индивидуална цена и се извършва по изрична заявка от страна на клиента. Консултантските ни услуги нямат фиксирани цени, тъй като цената им зависи от спецификата на всяка една консултация.

Основните услуги, които предлагаме са:

Модул Счетоводство


 • Организиране на счетоводната отчетност на дружеството, съгласно нуждите на клиента
 • Обработване на предоставените от клиента приходни и разходни фактури на дружеството
 • Обработване на всички документи, свързани с дейността на дружествата
 • Обработване на банковите извлечения от сметките на дружеството
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на дружеството, ако има такива
 • Осчетоводяване на всички документи свързани с осигурените лица в дружеството 
 • Подаване на декларации пред Националната агенция за приходите и Наионалният осигурителен институт 

Модул Счетоводство +


 • Организиране на счетоводната отчетност на дружеството, съгласно нуждите на клиента
 • Обработване на всички документи, свързани с дейността на дружествата
 • Обработване на банковите извлечения от сметките на дружеството
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на дружеството, ако има такива
 • Осчетоводяване на всички документи свързани с осигурените лица в дружеството 
 • Подаване на декларации пред Националната агенция за приходите и Наионалният осигурителен институт 
 • Изготвяне на ежемесечна справка за финансовото състояние на клиента

Модул Работни заплати и хонорари


 • обработка на работните заплати и изготвяне на платежни ведомости
 • обработка на болнични листове и подаването им в НОИ
 • обработка на документи, свързани с отпуски, обезщетения и майчинство;
 • изготвяне на декларация  1 и декларация 6 и подаването им в НАП
 • подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда 
 • обработка на гражданските договори на лицата по извънтрудови правоотношения

Модул Административни услуги


 • онлайн банкиране
 • придружавне на клиент до офис на банка
 • придружаване на клиент до нотариална кантора
 • изготвяне на договори
 • превод на документи 
 • предоставяне на данъчен адрес и адрес за кореспонденция

Модул Консултантски услуги


 • Консултации по въпроси относно данъчното и осигурително законодателство в България
 • Консултации във връзка с данъчно планиране на дружеството и оптимизиране на данъчното облагане
 • Почасови консултации с екипа на кантората и при нужда с външни консултанти
 • Разработване на писмени становища по зададен казус от клиента

Модул Допълнителни услуги


 • Регистрация на фирма
 • Регистрация на дружество по ЗДДС
 • Изготвяне на справки и отчетни форми СПБ, съгласно Валутния закон и представянето им пред БНБ
 • Изготвяне на статистически справки
 • Процедура по получаване на удостоверение за липсата или наличието на вземания и задължения и актуално състояние на клиента
 • Изготвяне на междинни отчети 

ЕКИП


Екипът на Счетоводна кантора Елвада, който ще се грижи за вашето счетоводно обслужване и данъчно планиране, е от дипломирани счетоводители с експертиза в областта на счетоводството и данъчното облагане,. Екипите ни са минимум от трима човека, от които един проверяващ.

Основна мисия на екипа на Счетоводна кантора Елвада е да бъдем компетентни, оперативни и да успяваме във възможно най-кратки срокове да отговаряме на нуждите на клиента. Членовете на нашия екип имат отношение към процесите на работа, към съвременните технологии, креативни са и с желание винаги да бъдат на високо ниво на експертност.

Приоритет на мениджмънта на кантората е да поддържа високо ниво на професионални знания и умения на служителите чрез посещения на курсове и семинари, допълнителни квалификации, включително курсове за чуждаезиково обучение.

Научи повече

Данъчно облагане


В този раздел ще откриете:

 • данъчен гайд за всяка календарна година
 • разработки по разнообразни казуси в областта на данъчното облагане в Република България
 • третиране на сделки в Европейския съюз
 • третиране на сделки в трети страни.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Осигуряване в Република България и в Европейския съюз


В този раздел ще откриете:

 • разработки по разнообразни казуси в областта на осигуряването
 • разработки по разнообразни казуси във връзка с осигуряване на лица, работещи в повече от една европейски държави
 • разработки във връзка с командироване на лица в Европейския съюз

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Обучения


Счетоводна кантора Елвада организира обучения за изграждане на практически умения по счетоводство, осигуряване и данъчно облагане. Нашите обучения са изцяло разработени на база на практически казуси. Повече от 18 години ние надграждаме професионалните си знания и умения и бихме искали да споделим част от тях с всички желаещи да добият практически умения в нашата професия.

Следете информацията за предстоящите курсове!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Какво Мислят за Нас


Инфрастрой груп ЕООД
дългогодишен опит в областта на строително-монтажните дейности

„Работя със Счетоводна кантора Елвада от нейното създаване, вече повече от 18 години. В годините тя е обслужвала всички мои бизнес начинания. За тези години екипът на Счетоводна кантора Елвада е бил винаги надежден и изключително важен партньор, компетентен и подкрепящ нуждите на бизнеса ми.“

Илия Илиев

Собственик и управител

 

Veolia logo
Далкия България ЕАД /Веолия Енерджи Сълюшънс България
лидер в предоставянето на ВиК и енергийни услуги

„“Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД разполага с висококвалифициран екип в областта на счетоводството, данъците и правото. Ръководният екип на кантората е с много висока квалификация. В процеса на работа, всички договорени дейности със „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД са изпълнявани в срок и с високо качество. “

Клер Маргерита

Финансов контролер в Далкия България ЕАД

V+O Communication
В+О България ООД
международна компания, лидер в ПР услугите

„За дейността си в България разчитаме на професионализма на „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД за обезпечаване на нашето счетоводно, ТРЗ и данъчно обслужване.  Към настоящия момент винаги сме получавали бърза и точна реакция от тяхна страна и всички крайни срокове са били стриктно спазвани. Препоръчваме „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД като надежден партньор на всеки, който се нуждае от счетоводни услуги.“

Младен Спасов

Финансов мениджър

РЕС Технолъджи АД/АСМ БГ Инвестиции
инвеститор в областта на ВЕИ

В процеса на договорните отношения „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД успешно, качествено и в законоустановените срокове е изпълнявала своите задължения във връзка с ангажимента за абонаментно счетоводно обслужване на нашите дружества.

 

Momerin
Момерин ЕООД
сертифициране BREEAM

„От близо 10 години работя с Елена Русинова и с екипа на Счетоводна кантора Елвада. При тях ще намерите не само професионалисти, но и хора които ще ви помагат с грижа и разбиране в трудните моменти. Те ежедневно прилагат своя девиз: "С грижа за вас!" Това е един сплотен екип с младежки дух. Доверете им се и няма да съжалявате!“

Андрея Момерин

Собственик и управител

Emmonya
Емония фарматех
търговия с медицински консумативи

Вече повече от 4 години наш партньор и счетоводител е „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД.  В годините винаги сме получавали качествени счетоводни услуги и надеждни ежеседмични справки във връзка със спецификата на нашата дейност. Препоръчвам „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД на всеки, който се нуждае от експертност и  коректност в счетоводните услуги.

Д-р Емил Спасов

Собственик и управител

Inntech
Иннтех България ЕООД
производствено предприятие в областта на металообработването и производството на детайли и компоненти

Напълно сме удовлетворени от сътрудничеството си със „Счетоводна кантора Елвада“ ЕООД, от извършената работа, компетентността и отзивчивостта на служителите при разрешаване на възникнали в процеса на работа въпроси или проблеми

Диего Барати

Собственик и управител